lozeczka-dzieciece

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

 1. Klient wybiera produkt/y, a następnie dodaje je do koszyka poprzez kliknięcie obok opisu produktu przycisku „KUPOWAĆ”.
 2. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „KOSZYK” a  następnie wybrać jedną z 3 opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją lub logując się na posiadane konto.
 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień i nie trzeba przy następnych zamówieniach wypełniać formularza z adresem do wysyłki. W każdej chwili można zmienić swoje dane.
 4. Kolejnym etapem jest wybranie metody zapłaty.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem www.lozeczkadladzieci.com prowadzony jest przez BABYLIGHT s.r.o., 737 01 Czeski Czeszyn, ul. Ostravska 177, Republika Czeska, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej - obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 107808, IČ 073 67 376 , firma nie jest platnikiem vat

 1. Sprzedawca – BABYLIGHT s.r.o. prowadzi sprzedaż w sklepie a także pod adresem www.postielky-kose.sk , www.batoleshop.cz
 2. Klient – podmiot zawierający ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są detalicznymi cenami brutto.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta z zastrzeżeniem pkt. 6 „Ogólnych warunków sprzedaży.”
 5. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, a w konsekwencji niezamierzonymi zmianami w opisie produktów lub ich cenie, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując jednocześnie właściwą cenę produktu i jego prawidłowy opis. W takim przypadku Klientowi przysługuje jedynie prawo do:
  • anulowania zamówienia
  • zmiany lub ograniczenia zamówienia
  • podtrzymania zamówienia, jednakże w tym przypadku czas jego realizacji może zostać wydłużony o czym Klient zostanie poinformowany przez obsługę sklepu e-mailem lub telefonicznie.

   Z racji tej niedogodności klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze
 7. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment wystawienia przez obsługę sklepu dowodu sprzedaży dla danego zamówienia - paragonu lub faktury.
 8. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. W przypadku niedostępności zamówionych produktów, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.
 13. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta lub dystrybutora.
 14. Kolory na zdjęciach z uwagi na właściwości monitorów i ich ustawień lub stosowanie technik fotograficznych mogą w niektórych przypadkach nieznacznie się różnić od kolorów rzeczywistych, co nie może stanowić podstawy do reklamacji lub zwrotu produktów.
 15. Obsługa sklepu może usunąć konto klientowi, którego postępowanie uznane zostanie za złośliwe/szkodliwe lub odmówić realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia posługiwania się cudzymi danymi osobowymi lub uznania działania klienta na szkodę sklepu.
 16. Konta klientów, które będą nieaktywne przez ponad rok od chwili rejestracji, mogą zostać usunięte.

WARUNKI DOSTAWY 

 1. Koszt dostawy na obszarze Polski (bez względu na formę płatności) wynosi 25,00 zł..
  • zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską GLS
 2. Termin dostarczenia jest zależny od firmy kurierskiej, podając nr listu przewozowego na stronie www.gls-poland.com można sprawdzić status przesyłki.

FORMY PŁATNOŚCI 

 • Pobranie (zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki).

ZWROTY / REKLAMACJE 

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, klient w obecności kuriera spisuje protokół reklamacji.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie na stronie www.lozeczkadladzieci.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.
 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Produkty objęte gwarancją producenta/importera podlegają reklamacji w autoryzowanym serwisie producenta/importera. Wszystkie sprzedawane produkty są pierwszego gatunku.
 5. W ramach zwrotu konsumenckiego wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), konsument odstępuje od umowy wyłącznie poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia na piśmie, w terminie zawitym 14 dni od daty odbioru przesyłki z przedmiotowym zamówieniem.
 6. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty wyłącznie, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z jego kompletną, pierwotną zawartością (przedmiot, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, itp.).
 7. Do zwracanego produktu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona na życzenie Klienta) oraz - w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.
 8. Zwrot nie zostanie przyjęty, jeśli zwracany produkt będzie uszkodzony fizycznie lub jeśli będzie nosił jakiekolwiek ślady użytkowania.
 9. Kolory na zdjęciach z uwagi na właściwości monitorów i ich ustawień lub stosowanie technik fotograficznych mogą w niektórych przypadkach nieznacznie się różnić od kolorów rzeczywistych, co nie może stanowić podstawy do reklamacji lub zwrotu produktów.
 10. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt konsumenta.
 11. W przypadku niedopełnienia przez kupującego łącznie warunków zawartych w pkt. 5-9. włącznie, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6. na ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w pkt.6. zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie, chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.6. zwrot równowartości przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy, podany przez konsumenta.
 14. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych, diagnozowania, przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.

BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Zakupy w naszym sklepie są bardzo bezpieczne. Każdy zakupiony produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Po jego odesłaniu gwarantujemy zwrot pieniędzy wydanych na jego zakup.
 2. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). BABYLIGHT s.r.o.  nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


HomeHome

Kategorie

Newsletter

Koszyk  

(pusty)
Reklama